Informatie over zorgverzekering

Premie basisverzekering 2013

De premie voor de basisverzekering wordt in november 2012 bekend gemaakt. Uwzorgverzekeringsite.nl zet alle bekende premies voor de basisverzekering 2013 overzichtelijk voor u op een rij. De premie basisverzekering 2013 is gemiddeld met 1% gedaald. Zorgverzekeraar Zekur biedt de laagste premie voor de basisverzekering in 2013 aan. De Zilveren Kruis biedt de duurste premie 2013 voor een basisverzekering aan. Bent u benieuwd welke premie uw zorgverzekeraar aanbiedt in 2013 aanbiedt? Uwzorgverzekeringsite.nl heeft alle premies voor de zorgverzekering op een rij gezet. De premie voor de basisverzekering 2013 wordt vergeleken met de premie voor de basisverzekering in 2012. Hierdoor ziet u direct hoeveel uw premie voor de basisverzekering 2013 is veranderd.

Ga verder naar: Overzicht premie basisverzekering 2013

Wijzigingen basisverzekering 2013

In 2013 verandert de basisverzekering ook in 2013 op een aantal punten. De belangrijkste wijziging is dat het verplicht eigen risico van de basisverzekering omhoog gaat naar 350 euro. Hiernaast worden een aantal vergoedingen uit de basisverzekering geschrapt of beperkt, namelijk de rollator, gehoorapparaten en IVF-behandelingen. De volgende vergoedingen komen terug in de basisverzekering: fysiotherapie voor COPD-patiënten, dieetadvisering en hulp bij het stoppen met roken.

Ga verder naar: Wijzigingen basisverzekering 2013

Wijzigingen zorgtoeslag 2012

De zorgtoeslag is geintroduceerd om voor mensen met een lager inkomen de zorgverzekering betaalbaar te houden. Uit diverse onderzoeken blijkt dat de zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen tot 20% van de totaal uitgaven kan bedragen. Om de zorg in Nederland ook in de toekomst betaalbaar te houden heeft de regering besloten om de zorgtoeslag in 2012 te verlagen. U heeft recht op zorgtoeslag als u als alleenstaande minder dan 36.022 euro per jaar verdiend. Voor mensen met een toeslagpartner geldt een grens van 54.264 euro. Bekijk hier de gewijzigde bedragen.

Ga verder naar: Wijzigingen zorgtoeslag 2012

Zorgverzekering en eigen risico

In 2012 is het eigen risico verhoogt tot 220 euro. Dit betekent dat u de eerste 220 euro aan zorgkosten zelf moet betalen. Niet alle zorg valt onder het eigen risico. De volgende zorg valt niet onder het eigen risico van de zorgverzekering; huisarts; verloskundige zorg en kraamzorg; gratis bevolkingsonderzoeken, zoals het borstkankeronderzoek, de griepprik voor risicogroepen, zorg die door uw aanvullende verzekering wordt vergoed. Naast dit verplichte eigen risico is er ook nog het vrijwillige eigen risico. Door het bedrag van uw vrijwillige eigen risico te verhogen, kunt u de premie voor uw zorgverzekering verlagen. Bekijk hier alles over het eigen risico.

Ga verder naar: Zorgverzekering en eigen risico

Zorgverzekering voor ouderen en chronisch zieken

Uit onderzoek blijkt dat ouderen en chronisch zieken bereid zijn om over te stappen naar een andere zorgverzekering. Toch stappen ouderen en chronisch zieken minder vaak over van zorgverzekering. Voor ouderen en chronisch zieken is het van groot belang om onderscheid te maken in de twee onderdelen van de zorgverzekering; het basispakket en de aanvullende verzekeringen. Voor het basispakket hebben zorgverzekeraars een acceptatieplicht. Voor de aanvullende verzekeringen kan er een medische selectie plaatsvinden, maar dit blijkt in de praktijk maar bij 20% van de aanvullende verzekeringen het geval. Hiernaast worden er door de zorgverzekeraars steeds meer speciale zorgverzekeringen voor ouderen aangeboden. Bekijk hier alles over zorgverzekering voor ouderen en chronisch zieken.

Ga verder naar: Zorgverzekering voor ouderen en chronisch zieken

Zorgverzekering overstappen

Ondanks dat ieder jaar de premie voor de zorgverzekering stijgt, stapt maar een klein deel van de Nederlanders over van zorgverzekering. De afgelopen twee jaar lag het overstappercentage rond de 5,5%. Hoewel door de opkomst van internet en de vergelijkingssites het makkelijker dan ooit is om premies van zorgverzekeringen met elkaar te vergelijken, hebben mensen nog steeds het idee dat het overstappen van zorgverzekering ingewikkeld is. Om u te helpen met het overstappen van zorgverzekering hebben wij een stappenplan ontwikkelt. Bekijk hier het stappenplan.

Ga verder naar: Zorgverzekering overstappen

Zorgverzekering natura en restitutie

Met de introductie van het nieuwe zorgstelsel zijn er twee soorten zorgverzekeringen verkrijgbaar; de restitutie- en naturapolis. Voor de restitutiepolis geldt dat u vrij bent in de keuze van zorgverlener en dat u eerst de behandeling zelf betaalt om dit vervolgens bij uw zorgverzekeraar te declareren. Voor een naturapolis geldt dat u niet vrij bent in de keuze van uw zorgverlener. De rekening van de behandeling hoeft u daar in tegen niet zelf te betalen. Over het algemeen kan worden gezegd dat de naturapolis goedkoper is dan de restitutiepolis. Bekijk hier alles over de natura- en restitutiepolis.

Ga verder naar: natura- en restitutiepolis

Zorgverzekering opzeggen

In de wet is vastgelegd dat u voor 1 januari uw oude zorgverzekering moet opzeggen. U heeft dan nog toch 31 januari de tijd om uw nieuwe zorgverzekering uit te zoeken en af te sluiten. U kunt het opzeggen van de zorgverzekering zelf doen of gebruikmaken van de gratis opzegservice. Elke zorgverzekeraar is verplicht een gratis opzegservice aan te bieden. Met de gratis opzegservice begeleidt uw nieuwe zorgverzekeraar de opzegging van uw oude zorgverzekering. Bekijk hier hoe u uw zorgverzekering kan opzeggen en wat de gratis opzegservice is.

Ga verder naar: zorgverzekering opzeggen

Wat dekt de basisverzekering

De dekking van de basisverzekering wordt door de overheid vastgesteld en is voor iedere inwoner van Nederland van toepassing. Voor de basisverzekering bent u verplicht verzekerd. De zorgverzekeraar is vrij om de premie van de basisverzekering vast te stellen. Hierdoor zijn er er premieverschillen tussen de goedkoopste en duurste basisverzekering. Dit verschil kan oplopen tot 250 euro. Bekijk hier welke zorg onder de basisverzekering valt.

Ga verder naar: wat dekt de basisverzekering

Contact Over Uwzorgverzekeringsite.nl Sitemap © Uwzorgverzekeringsite.nl is een initiatief van Uwvergelijkingsite.nl (KvK nr. 51253070)