Wat dekt de basisverzekering

Inhoud basisverzekering wordt door de overheid bepaalt

Het basispakket wordt door de overheid samengesteld en geldt voor iedere inwoner van Nederland. Elke zorgverzekeraar biedt dit basispakket aan en heeft hiervoor een acceptatieplicht. Wel is de zorgverzekeraar vrij om zelf de premie vast te stellen.

Met de basisverzekering bent u verzekerd voor

- Geneeskundige zorg, waaronder zorg door huisartsen, ziekenhuizen, medisch specialisten en verloskundigen;
- Ziekenhuisverblijf;
- Tandheelkundige zorg (tot 18 jaar, vanaf 18 jaar alleen specialistische tandheelkunde en het kunstgebit) ;
- Hulpmiddelen;
- Geneesmiddelen;
- Kraamzorg;
- Ziekenvervoer (ambulance en zittend vervoer) ;
- Paramedische zorg (beperkt fysiotherapie/oefentherapie, logopedie, ergotherapie, dieetadvisering).

Het eigen risico geldt niet voor:

- Bezoek aan huisarts;
- Verloskundige zorg;
- Kraamzorg;
- Jeugdpakket tandheelkundige zorg voor jongeren tot 18 jaar.

Contact Over Uwzorgverzekeringsite.nl Sitemap © Uwzorgverzekeringsite.nl is een initiatief van Uwvergelijkingsite.nl (KvK nr. 51253070)