Kortingen van zorgverzekeraars onderzocht

Datum: 20-01-2012    Schrijver: Uwzorgverzekeringsite.nl    Nog geen reacties

Minister Schippers (Volksgezondheid) laat de Nederlandse Zorgautoriteit onderzoeken of de basisverzekering nog wel voor iedereen even goed toegankelijk is. Ze wil weten of een grootscheeps gebruik van groepscollectiviteiten met bijbehorende kortingen afbreuk kan doen aan de toegankelijkheid van de zorgverzekering.

Schippers antwoordt dat op vragen van VVD-Kamerlid Anne Mulder, die vindt dat zorgverzekeraars die hun basisverzekering alleen openstellen voor doelgroepen die waarschijnlijk weinig zorgkosten maken, de solidariteit in het verzekeringsstelsel ondergraven. Mulder noemt met name Besured en Promovendum, maar die voldoen volgens Schippers aan de wet, omdat de polissen alleen openstaan voor collectiviteiten en die mogen toelatingscriteria stellen aan deelnemers.

Peter Ruys van vergelijkingssite Zorgkiezer.nl vindt dat het onderzoek naar risicoselectie eigenlijk over meer dan alleen de collectiviteiten zou moeten gaan. "Andere verzekeraars proberen net zo goed gezonde doelgroepen aan zich te binden. Die pakken het alleen subtieler aan."

Eind vorig jaar is, op verzoek van de Tweede Kamer, ook al een andere commissie een onderzoek gestart naar risicoselectie door zorgverzekeraars. Onder leiding van Henk Don, bestuurder van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, wordt gekeken of het stelsel waarbij zorgverzekeraars worden gecompenseerd voor risicogroepen, nog wel werkt.

Reacties op dit artikel

Plaats uw reactie
Uw naam
Uw reactie
Contact Over Uwzorgverzekeringsite.nl Sitemap © Uwzorgverzekeringsite.nl is een initiatief van Uwvergelijkingsite.nl (KvK nr. 51253070)