Wijzigingen basisverzekering 2013

In 2013 verandert de basisverzekering ook in 2013 op een aantal punten. De belangrijkste wijziging is dat het verplicht eigen risico van de basisverzekering omhoog gaat naar 350 euro. Hiernaast worden een aantal vergoedingen uit de basisverzekering geschrapt of beperkt, namelijk de rollator, gehoorapparaten en IVF-behandelingen. De volgende vergoedingen komen terug in de basisverzekering: fysiotherapie voor COPD-patiënten, dieetadvisering en hulp bij het stoppen met roken. Heronder vindt u een toelichting per onderdeel.

Eigen risico wordt 350 euro

In 2013 bedraagt het eigen risico 350 euro. Dit is een stijging van 130 euro ten opzichte van 2012, toen het eigen risico 220 euro bedroeg. Het eigen risico is niet van toepassing voor verzekerden onder de 18 jaar. Voor mensen ouder dan 18 jaar valeen de volgende kosten niet onder het eigen risico; de huisarts, kraamzorg en verloskundige.

De rollator

De rollator en/of andere hulpmiddelen om te lopen, worden niet meer vergoed vanuit de basisverzekering. Hiervoor kunt u een aanvullende verzekering afsluiten.

Het gehoorapparaat

Vanaf 2013 geldt bij aanschaf van een gehoorapparaat dat u zelf 25% van de kosten zelf dient te betalen. De verwachting is dat zorgverzekeraars gehoorapparaten tegen een lagere prijs gaan inkopen. Wanneer dit daadwerkelijk plaatsvindt dan betaalt u dus een lagere eigen bijdrage.

COPD wordt aangemerkt als chronische ziekte

In 2013 staat COPD staat weer op de lijst van chronische ziekten. Dit betekent ondermeer dat een COPD-patiënt recht op vergoeding van fysiotherapie uit de basisverzekering vanaf de 21ste behandeling.

Dieetadvisering

De dieetadvisering keert terug in de basisverzekering. Vanaf 1 januari 2013 wordt vanuit de basisverzekering 3 uur dieetadvisering per jaar vergoed.

Stoppen met roken

In 2013 keert de vergoeding voor het “stoppen-met-roken” programma terug in de basisverzekering.

IVF Behandelingen

In 2013 worden drie IVF Behandelingen vergoed. Wel zijn er meer grenzen gesteld aan de IVF Behandelingen. vrouwen tot 38 jaar krijgen bij de eerste twee pogingen maar één embryo teruggeplaatst. Vrouwen boven de 43 jaar hebben geen recht op vergoeding van IVF Behandelingen.

Zorgtoeslag

In 2013 krijgen mensen met een minimumloon (of minder), de verhoging van het eigen risico terug. Dit betekent dat zij het maximum bedrag voor een zorgtoeslag met 115 euro (per jaar en per persoon) tegemoet kunnen zien. Hiernaast wordt er een vermogentoets ingevoerd. Dit betekent dat mensen met een hoger vermogen dan 80.000 euro niet meer in aanmerking komen voor zorgtoeslag.

Contact Over Uwzorgverzekeringsite.nl Sitemap © Uwzorgverzekeringsite.nl is een initiatief van Uwvergelijkingsite.nl (KvK nr. 51253070)