Wijzigingen basisverzekering 2014

Komend jaar veranderd er niet veel aan de basisverzekering dit in tegenstelling tot de afgelopen jaren, waar in de dekking van de basisverzekering stelselmatig werd gesneden. Onderstaand vindt u de wijzigingen met betrekking tot de basisverzekering in 2014.

Premie gaat omlaag

Tijdens het bekendmaken van haar begroting liet het ministerie van VWS weten dat de gemiddelde premie voor de basisverzekering voor het eerst sinds jaren weer naar beneden zou gaan. Het ministerie ging uit van een gemiddelde premie voor de basisverzekering van 1226 euro in 2014. Inmiddels hebben de eerste verzekeraars de premie bekend gemaakt en het blijkt dat zij een grote daling van de premies voorstellen.

Eigen risico gaat omhoog

Het eigen risico voor de basisverzekering gaat in 2014 omhoog met 10 euro. Dit is een gevolg van de automatische correctie voor inflatie die in de zorgwet is vastgelegd. Het eigen risico bedraagt in 2014 360 euro.

Psychologische zorg

Voor de tweedelijns psycholochische zorg verandert er niets, deze wordt nog steeds uit de basisverzekering volledig vergoed. De dekking voor de eerstelijns psychologische zorg wordt uitgebreid. In 2013 werden alleen de eerte 5 behandelingen vergoed, maar in 2014 worden vanaf 1 januari 2014 weer alle behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering.

Restitutieverzekering wordt behouden

In de oorspronkelijke plannen van het ministerie van VWS zou de restitutiepolis (=vrije keuze van zorgverlener, maar wel een hogere premie) verdwijnen. Inmiddels is dit streven teruggedraaid en kunnen verzekerden ook in 2014 kiezen voor een restitutiepolis. De invulling van de zorgverzekering wordt wel veranderd. Zorgverzekeraars zijn niet langer verplicht om minimaal 80 procent van de zorg te vergoeden door niet-gecontracteerde zorgverleners. Wel moeten de zorgverzekeraars dan wel aangeven wat ze wel vergoeden.

Zorgtoeslag

De zorgtoeslag gaat omlaag in 2014 en zal de komende jaren verder worden verlaagd.

Chronisch zieken

Voor chronisch zieken gaat er veel veranderen in 2014. De Wet Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten (WTCG), de Compensatie Eigen Risico (CER) en de fiscale aftrek specifieke zorgkosten worden afgeschaft. Voor een gedeelte van de regelingen geldt dat deze worden overgeheveld naar de gemeenten. Voor chronisch zieken betekent dit dat per gemeente de vergoeding kan verschillen.

Behandelingen en hulpmiddelen

- Thuisdialyse: Vanaf 2014 valt deze apparatuur onder de medisch-specialistische zorg. Hierdoor wordt het ziekenhuis verantwoordelijk voor de te leveren prestaties. In de praktijk was dit al het geval.
- Vacuümpomp: de vacuümpomp zal onderdeel zijn van de therapie, ook hiervoor betekent dat deze onder de verantwoordelijk van het ziekenhuis valt en net zoals bij de thuisdialyse betekent het voor u dat er in de praktijk niets verandert.
- Nieuwe behandelingen: Speciale behandelingen voor patiënten met geïnfecteerde pancreasnecrose en voor patiënten met een ernstige vorm van de ziekte van Crohn worden voorwaardelijk tot de zorgverzekering 2014 toegelaten. Hierdoor kunnen de behandelingen hun effect bewijzen.

Contact Over Uwzorgverzekeringsite.nl Sitemap © Uwzorgverzekeringsite.nl is een initiatief van Uwvergelijkingsite.nl (KvK nr. 51253070)